Samorząd uczniowski

SAMORZĄD W ROKU 2021/2022

Przewodniczący szkoły:

Maksymilian Staros

Zastępca przewodniczącego:

Wiktoria Siarkiewicz

Skarbnik:

Radosław Konopacki

 

Opiekun samorządu: p. Monika Goławska