Bronisław Markiewicz

 

"Kochać ojczyznę to za mało,

trzeba jeszcze dla niej pracować"

 

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku w diecezji przemyskiej. Pochodził z wielodzietnej rodziny mieszczańskiej. W okresie gimnazjum przeżył krótkotrwały, ale głęboki kryzys wiary. Po ukończeniu szkoły średniej w 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu i w 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa.

Posłuszny głosowi Bożemu w 1885 r. udał się do Włoch, gdzie spotkał św. Jana Bosko. Zachwycony jego duchowością wstąpił do zgromadzenia salezjanów. Po 7 latach pobytu w Turynie wrócił w 1892 r. do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadził szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Dla prowadzenia tego dzieła powołał nowe Rodziny Zakonne pod patronatem św. Michała Archanioła, których charyzmat streszcza się w dwóch zasadach: "Któż jak Bóg" oraz "Powściągliwość i praca".

Ks. Bronisław Markiewicz zmarł 29 stycznia 1912 r. Beatyfikacja odbyła się w Warszawie 19 czerwca 2005 r. przez delegata Ojca Świętego Benedykta XVI, prymasa Polski Józefa Glempa.

Ks. Markiewicz był postrzegany przez swoich współczesnych, jak i późniejsze pokolenia, jako wychowawca i społecznik. Dziełem,któremu poświęcił życie, było wychowanie i oświata.